Dom > Novosti > Sadržaj

Razmatranja za aluminijum sulfat

Sagorijevanja hazard: ovaj proizvod je ne-zapaljiv, sa iritacije.

Zdravstveni rizik: sigurno da oči, iritacije sluzokože. Progutao je mnogo aluminijum sulfat na iritacija usta i stomak.

Toksikološki informacije: miševi za oralnu LC50:6207 mg/kg.

Ekološke informacije: obično je pomalo opasno po vodu, nemojte koristiti nerazblažen ili značajne kontakte sa podzemnih voda, vodotok ili kanalizacionih sistema, bez dozvole vlade ne uzimaju materijal u okolinom.

Oderi kontakt: uklanjanje kontaminiranog garderobu i oprati vodom.

Kontakt očima: Podignite kapke, puni PRELIVNI vode ili slani rastvor. Tražiti medicinski savet.

Udisanjem: sa scene na svež vazduh. Ako je teško disanje, dajte kiseonik. Tražiti medicinski savet.

Strihnina: pijte puno tople vode i izazove povraćanje. Tražiti medicinski savet.

Opasne karakteristike: nema posebne osobine sagorijevanja i eksplozija. Sulfid od strane visokog termalno raspadanje može proizvesti otrovni gas.

Opasnih sagorijevanja proizvode: prirodno raspadanje proizvodi su nepoznati.