Dom > Novosti > Sadržaj

Glavna upotreba NaOH

Aug 18, 2015

Veoma u širokoj upotrebi. Pravio papir, sapun, boje, svilena, aluminijum, kompanije za preradu nafte, tekstilna dovršenja, prečišćavanje katrana proizvoda, kao i prerade hrane, preradu drveta i mašinerija industrije.